Info

Popis
donášková služba s vynikajúcou a bohatou pizzou

Adresa
Gemerská 12, Košice

Kontakt
+421944 955 844

Zľava

zatiaľ bez