Chcem pridať podnik

Máte prevádzku s vlastným rozvozom a chcete sa pridať? Zašlite nám e-mail na podnik@jahladny.sk s požadovanými údajmi:

Názov podniku:
Adresa podniku:
Telefónne číslo na objednávky:
Adresa webstránky:
Odkaz facebook:
Odkaz na instagram: 
Zameranie kuchyne/podniku:
Odkaz na stálu ponuku/prípadne zašlite PDF.
Logo na bielom pozadí/priehľadné.

Kontakt na konateľa/prevádzkara.

Ďakujeme!